Siirry suoraan sisältöön

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Keskeinen muutosvoima on nopeasti etenevä digitalisaatio. Uusia teknologioita otetaan jatkuvasti käyttöön ja dataa kerätään ja hyödynnetään yhä enemmän. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää koulutuksen järjestäjiltä uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Digikyvykkyys (digitalisaatiokyvykkyys) tarkoittaa organisaation kykyä toimia tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä. Digikyvykkyys edellyttää osaavaa henkilöstöä ja johtoa, selkeitä toimintamalleja ja prosesseja, tarkoituksenmukaista tietoa sekä toimivia, käyttäjälähtöisiä tietojärjestelmiä. Ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyttä vahvistetaan parhaiten yhteistyöllä, yhteiskehittämisellä ja osaamisen jakamisella.

Tervetuloa mukaan yhteiseen toimintaan!

Digikyvykkyys-hanke lyhyesti

Tavoite

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyys vahvistuu ja aikaisempien digihankkeiden tuotokset ja osaaminen ovat osa koulutuksen järjestäjien toimintaa. Keskeisiä digikyvykkyyttä edistäviä materiaaleja ylläpidetään ja päivitetään.

Toiminta

Jokainen koulutuksen järjestäjä tekee toimintasuunnitelman digikyvykkyyden vahvistamiseksi omien tavoitteidensa, tarpeidensa ja strategisten painopisteidensä pohjalta. Koulutuksen järjestäjät saavat verkostolta tukea, ideoita ja osaamista oman toimintansa kehittämiseen.

Tulevaisuus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyö digikyvykkyyden vahvistamisessa vakiintuu osaksi toimintaa. Rakennamme yhteistä digivisiota.