Hoppa till innehåll

Utveckling av yrkesutbildningsanordnarnas digitala förmåga

Verksamhetsmiljön inom yrkesutbildningen förändras ständigt. En central förändringskraft är den snabbt framåtskridande digitaliseringen. Nya teknologier införs kontinuerligt och data samlas in och används allt mer. Den föränderliga verksamhetsmiljön förutsätter nya typer av kompetenser och förmågor från utbildningsanordnarna.

Digital förmåga (kunnande om digitalisering) innebär en organisations förmåga att verka effektivt i en digital miljö. Digital förmåga kräver kunnig personal och ledning, tydliga verksamhetsmodeller och processer, ändamålsenlig information samt fungerande, användarcentrerade informationssystem. Den digitala förmågan inom yrkesutbildningen stärks bäst genom samarbete, gemensam utveckling och delning av kunnande.

Välkommen med i den gemensamma utvecklingsverksamheten!

Kort om projektet Digital förmåga

Mål

Yrkesutbildningsanordnarnas digitala förmåga stärks genom att resultat och kunnande från tidigare digitala projekt blir en del av utbildningsanordnarnas verksamhet. Centrala material som främjar digital förmåga upprätthålls och uppdateras.

Verksamhet

Varje utbildningsanordnare gör en handlingsplan för att stärka den digitala förmågan baserat på sina egna mål, behov och strategiska fokusområden. Utbildningsanordnarna får stöd, idéer och kunnande från nätverket för att utveckla sin egen verksamhet.

Framtid

Samarbeten i nätverk mellan yrkesutbildningsanordna blir en etablerad del av verksamheten för att stärka den digitala förmågan. Vi skapar en gemensam digital vision för yrkesutbildningen.