Hoppa till innehåll

Koulutukset ja tapahtumat

Nostoja tulevista tapahtumista

Digikyvykkyys-koulutus:

Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen osaamismerkeillä & organisaation digikyvykkyyden testaaminen

28.5.2024 klo 9:00-10:30

Koulutus on jatkoa 3.4.2024 järjestetylle DigCompOrg-viitekehys työkaluna oppilaitoksen digikompassityössä -koulutukselle.

Väliseminaari

Digikyvykkyys-hankkeen väliseminaari

13.6.2024 klo 9:00-12:00

Ohjelmassa on yhteistä keskustelua Digikyvykkyys-hankkeen kevään työstä sekä syksyn 2024 toiminnasta. Tilaisuuden avaa OKM:n edustajan puheenvuoro digikyvykkyyden kokonaisuudesta. Lopuksi kuulemme Saku Tuomisen puheenvuoron toiminnasta muuttuvassa maailmassa.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

AikaTapahtuma
29.5.2024
klo 13:00-14:30
Kokonaisarkkitehtuuri-verkoston tapaaminen
Tapaamisessa keskustellaan erilaisista arkkitehtuurin mallinnustyökaluista ja koulutuksen järjestäjien arkkitehtuurityöstä.
6.6.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Tapaamisessa kommentoidaan ja työstetään valtakunnallisia tekoälysuosituksia Opetushallituksen Minna Taivassalon ja Sanna Laihon johdolla. Keskitymme pohtimaan, mitä on huomioitava tekoälyn hyödyntämisessä opetuksessa, oppimisessa ja oppimisen etenemisen seurannassa. 
7.6.2024
klo 8:30-9:30
Tietojohtamisen verkoston tapaaminen
Tapaamisessa keskustellaan ja suunnitellaan Tieto-osaava-hankkeen tuotosten ja osaamisen jalkauttamisesta osaksi koulutuksen järjestäjien toimintaa. Yhteisen keskustelun pohjalta rakennetaan toimintasuunnitelmaa siitä, miten ammatillisen koulutuksen verkosto pääsee parhaaseen tulokseen tietojohtamisen edistämisessä.
13.6.2024
klo 9:00-12:00
Digikyvykkyys-hankkeen väliseminaari
Ohjelmassa on yhteistä keskustelua Digikyvykkyys-hankkeen kevään työstä sekä syksyn 2024 toiminnasta. Tilaisuuden avaa OKM:n edustajan puheenvuoro digikyvykkyyden kokonaisuudesta. Lopuksi kuulemme Saku Tuomisen puheenvuoron toiminnasta muuttuvassa maailmassa.
5.9.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Ohjelma tarkentuu.
3.10.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Ohjelma tarkentuu.
7.11.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Ohjelma tarkentuu.

Menneet tapahtumat ja koulutukset

Alla olevassa taulukossa on listattu digikyvykkyyteen liittyviä menneitä tapahtumia ja koulutuksia.

AikaTapahtuma
8.2.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Helmikuun tapaamisessa tutustutaan oppimisanalytiikan perusteisiin ja visioon sekä kartoitetaan verkoston toiveita ja ajatuksia yhteisestä kehittämisestä.
13.2.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys-koulutus: Tietojohtamisen perusteet ja johtaminen
Juuse Montonen (Creatido) käy läpi tietojohtamisen perusteita Tieto-osaava-hankkeessa luodun käsikirjan avulla. Lisäksi mukana aiheesta puhumassa Petri Edelmann (Helsinki Business College).
16.2.2024
klo 8:30-10:30
Digikyvykkyys-koulutus: Tieto-osaavan tuotosten esittely
Tervetuloa tutustumaan Tieto-osaava -hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tietojohtamisessa.
7.3.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Maaliskuun tapaamisessa keskustellaan oppimisanalytiikan tietopohjasta ja kuullaan oppimisanalytiikkajaoston työstä yhteentoimivuuden edistämiseksi. Oppimisanalytiikkajaoston toimintaa kuvaa Anna Lindfors.
14.3.2024
klo 12:00-14:00
Digikyvykkyys-koulutus: Digitalisaation strateginen ja ennakoiva johtaminen – osaamiskampuksen keskeiset sisällöt
Koulutus antaa yleiskatsauksen digitalisaation johtamiseen ja osaamiskampuksen tähän teemaan liittyviin keskeisiin sisältöihin. Koulutuksessa tutustutaan osaamiskampukseen ja sen sisältöihin ja toimintaperiaatteisiin.
26.3.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys-koulutus: Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?
Koulutuksessa tutustutaan ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikkaan käytännön esimerkkien ja OA-hankkeessa tuotetun materiaalin avulla. Koulutuksessa keskitytään erilaisiin johdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotyöpöytäratkaisuihin.
3.4.2024
klo 15:00-15:45
DigCompOrg-viitekehys työkaluna oppilaitoksen digikompassityössä
Teema: Digiosaaminen
Koulutuksessa esitellään EU:n DigCompOrg-viitekehyksestä tehty ThingLink-malli, joka tukee oppilaitoksen digitalisaation ja osaamisen johtamista sekä auttaa tekemään konkreettista toimintasuunnitelmaa (digikompassia).
4.4.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Verkoston huhtikuun tapaamisessa tutustutaan opintojen visualisointiin opiskelijalle. Mikko Pöllönen ja Jani Hovi kuvaavat Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijan tietotyöpöytää ja sen kehittämisprosessia ja Teemu Eskola kertoo Careerian ratkaisuista opiskelijan tietotyöpöydän kehittämistyössä.
9.4.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys: Näkökulmia arkkitehtuurin mallintamiseen
Teema: Kokonaisarkkitehtuuri
Koulutus antaa yleiskatsauksen ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuriin ja sen hyödyntämiseen organisaation omassa kokonaisarkkitehtuurityössä.
17.4.2024
klo 9:30-17:00
Digitalisaatio oppimisen ja hyvinvoinnin tukena
Järjestämisen päävastuu on Opetushallituksella.
HUOM! Tilaisuus järjestetään ITK:n yhteydessä. Voit osallistua lähitapahtumaan tai etänä. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumisen ITK-sivuilla! Linkki tapahtuman tietoihin.
23.4.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys: Laitetaan tieto töihin!
Teema: Tietojohtaminen
Koulutuksessa tarkastellaan tietojohtamisen viemistä käytäntöön. Teemasta puhumassa Jani Listenmaa ja Harri Laihonen.
24.4.2024
klo 13:00-14:30
Kokonaisarkkitehtuuri-verkoston tapaaminen
Tapaamisessa keskustellaan ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin hyödyntämisestä sekä oman organisaation kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä.
2.5.2024
klo 9:00-10:30
Oppimisanalytiikka-verkoston tapaaminen
Tapaamisessa pohditaan, mitä osaamista oppimisanalytiikassa tarvitaan ja miten sitä kehitetään. Lisäksi tapaamisessa tutustutaan osaamisen kartoittamisen työkaluihin.
7.5.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys: Yhteentoimivuuden kypsyystason arviointimalli
Teema: Kokonaisarkkitehtuuri
Koulutuksessa tutustutaan ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuuden edistämiseen ja KARKKI-hankkeessa tuotettuun yhteentoimivuuden kypsyystason arviointimalliin.
7.5.2024
klo 14:00-15:30
Digitalisaatio käyttöön
Teema: Organisaation oma toimintasuunnitelma digitalisaation edistämisestä
Tilaisuudessa kuullaan konkreettisia esimerkkejä erilaisten organisaatioiden tavoista viedä digitalisaatiota osaksi toimintaa. Näkökulmia digitalisaation edistämiseen avaavat Business College Helsinki, Suomen Yrittäjäopisto ja OSAO.
14.5.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys: Lähtökohtia oppimisanalytiikan käyttöön
Teema: Oppimisanalytiikka
Koulutuksessa tutustutaan oppimisanalytiikan edellyttämään osaamiseen käytännön esimerkkien ja OA-hankkeessa tuotettujen osaamiskuvausten avulla.
28.5.2024
klo 9:00-10:30
Digikyvykkyys: Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen osaamismerkeillä & organisaation digikyvykkyyden testaaminen
Teema: Digiosaaminen
Koulutuksessa jatketaan tutustumista DigCompOrg-viitekehykseen. DigCompOrg on eurooppalainen viitekehys, joka on tarkoitettu organisaation digikyvykkyyden itsearvioinnin ja ohjauksen välineeksi.